Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 

 ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 411.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 23-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 03-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 17-07-2019
Място на провеждане на курса: Пловдив, Евро-Алианс
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-09-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 411.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 23-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 07-08-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 24-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 IATF 16949:2016 – Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 548.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 30-01-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 10-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 14-08-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 25-11-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на пътната безопасност
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-02-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-12-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 680.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 13-02-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 12-06-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-09-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 9001:2015 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството - 18086
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-02-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 13-05-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 03-12-2018
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 26-08-2019
Място на провеждане на курса:
Продължителност на курса: дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Управление на риска
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 280.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 21-02-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 27-06-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 17-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 FSSC 22000 – Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 411.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 27-02-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 03-07-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 07-03-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 20-06-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 50001:2018 - Системи за енергийно управление - 17571
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1500.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 11-03-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 14-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

  ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен - A17247
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 20-03-2019
Място на провеждане на курса: гр. София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 25-09-2019
Място на провеждане на курса: гр. София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 17025:2018 - Преходен курс/ Курс за Вътрешни одитори в Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 411.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 25-03-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 09-12-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Вътрешни одитори на Системи за управление на борбата против подкупването ISO 37001:2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 11-04-2019
Място на провеждане на курса: гр. София, Силвър Хотел
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 29-07-2019
Място на провеждане на курса: гр. София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 21-11-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 45001 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 235.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 18-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 28-11-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 22-04-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 20-05-2019
Място на провеждане на курса: Пловдив, Евро-Алианс
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 05-12-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 27-05-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 274.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 13-06-2019
Място на провеждане на курса: Хотел Silver House, София
Продължителност на курса: 2 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Въведение в Six Sigma
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1470.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 09-07-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 4 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 22-07-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 1140.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 07-10-2019
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 04-11-2019
Място на провеждане на курса: гр. София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 5 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 › 6 от 38   следваща ›   последна »
------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 9001:2015, ISO 45001, ISO 14001:2015 – Вътрешни одитори на интегрирани Системи за управление – качество, здравословни и безопасни условия на труд и околна среда
23-01-2019
03-04-2019
17-07-2019
18-09-2019
ISO 20000-1 - Вътрешни Одитори на Системи за Управление на IT Услугите
23-01-2019
07-08-2019
ISO 45001:2018 Преходен CQI & IRCA курс на Системи за управление на Здравословните и безопасни условия на труд
28-01-2019
24-10-2019
IATF 16949:2016 – Вътрешни одитори на Системи за управление на качеството в автомобилната индустрия
30-01-2019
10-04-2019
14-08-2019
25-11-2019
ISO 39001:2012 - Вътрешни одитори на Системи за управление на пътната безопасност
12-02-2019
12-12-2019
ISO 45001– Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд - 3 дневен преходен
13-02-2019
12-06-2019
18-09-2019
ISO 9001:2015 - Водещи одитори на Системи за управление на качеството - 18086
18-02-2019
13-05-2019
03-12-2018
26-08-2019
Управление на риска
21-02-2019
27-06-2019
17-10-2019
FSSC 22000 – Вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти
27-02-2019
03-07-2019
ISO 27001:2013 – Вътрешни одитори на Системи за управление на информационната сигурност
07-03-2019
20-06-2019
28-10-2019
ISO 50001:2018 - Системи за енергийно управление - 17571
11-03-2019
14-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - 3 дневен преходен - A17247
20-03-2019
25-09-2019
ISO 17025:2018 - Преходен курс/ Курс за Вътрешни одитори в Вътрешни одитори в лаборатории за изпитване и калибриране
25-03-2019
09-12-2019
Вътрешни одитори на Системи за управление на борбата против подкупването ISO 37001:2016
11-04-2019
29-07-2019
21-11-2019
ISO 45001 – Вътрешни одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ)
18-04-2019
28-11-2019
ISO 22301 - Вътрешни одитори на Системи за Управление на Непрекъсваемостта на Бизнеса
22-04-2019
ISO 50001:2011 – Вътрешни одитори на Системи за управление на енергията
20-05-2019
05-12-2019
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------