Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Преглед
Нефт и газ
Потребителски стоки
Електробезопасност
Сертифициране на системи
Intertek Moody - Technical Services

http://www.intertek-academy.bg/listkurs.php
 
 
http://www.intertek-academy.bg/produkt2.php?cC=94_412_0_0&id=2471
 
  Видове курсове » Специализирани курсове

Корпоративна социална отговорност
Корпоративната социална отговорност (КСО) е част от цялостната стратегия за организационно развитие на компаниите. Тя е постоянен процес, който съдейства за балансиране на трите стълба на устойчивото развитие – икономически растеж, развитие на обществото и опазване на околната среда.
Някои от темите, които ще разгледаме  в обучението:
  • Същност на КСО
  • Стандартите ISO 26000 и SA 8000 - обхват, структура, принципи и елементи
  • Оценка на системата на социалната отговорност
  • Социален одит и одитен процес
 
Обучението е подходящо за: мениджъри на всички нива, представители на отдели по Човешки ресурси, консултанти, оценители на системи за социална отговорност, вътрешни одитори и за всички, които искат да разширят знанията си за КСО. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Цена на курса, без 20% ДДС ( за 1 делегат ): 350.00 лв.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Начална дата: 10-05-2016
Място на провеждане на курса: София, хотел Силвър Хаус
Продължителност на курса: 3 дни.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Share

------------------------------------------------------------
ПОМОЩЕН КАЛЕНДАР ЗА КУРСОВЕ И СЪБИТИЯ.
------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
СПИСЪК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ КУРСОВЕ.
----------------------------------------------------------
ISO 45001 – Водещи одитори на Системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд
27-05-2019
Добри производствени практики при производството на козметични продукти - ISO 22716
13-06-2019
Въведение в Six Sigma
09-07-2019
ISO 39001 - Водещи одитори на Системи за управление на пътната безопасност
22-07-2019
ISO 22301 – Водещи одитори на Системи за управление на непрекъсваемостта на бизнеса - A17542
07-10-2019
ISO 14001:2015 – Водещи одитори на Системи за управление на околната среда - A18093
04-11-2019

----------------------------------------------------------